სვიფტ ენდ როდჯერსი

"სვიფტ ენდ როდჯერსი" ეს არის ფონდი/საქველმოქმედო კლუბი სადაც თქვენ წევრიანდებით/რეგისტრირდებით www.swiftrodgers.com ვებგვერდზე ნებაყოფლობით, ასევე ნებაყოფლობით რიცხავთ ნებისმიერ თანხას შემოწირულობის სახით და არანაირად არ მოელით ჩარიცხული თანხის ან მასზე პირობითად დარიცხული პრემიის და სარეფერალო თანხის აუცილებელ დაბრუნებას. თუ თქვენ დაგჭირდათ დახმარება, აკეთებთ განაცხადს ვებგვერდის მეშვეობით, სადაც უთითებთ თქვენთვის საჭირო ოდენობას. შესაძლოა თანხა ჩაგერიცხოთ დახმარების სახით თქვენს საბანკო ანგარიშზე, თუმცა ფონდი არ იღებს ამის ვალდებულებას. გაწეული დახმარების შემთხვევაში ფონდი იხდის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს საკუთარი/მის ბალანსზე არსებული სახსრებით. ფონდი არ არის ვალდებული შეგატყობინოთ თუ ვის, როდის და რა რაოდენობით გაუწია დახმარება. ფონდი უფლებამოსილია გადაანაწილოს შემოწირული თანხა მისი შეხედულებისამებრ. "სვიფტ ენდ როდჯერსი"-ის მიზანია დახმარება გაუწიოს პირობითი კლუბის მაქსიმალურ რაოდენობას თუმცა თანხების გაცემაზე პასუხისგებლობას არ იღებს. ლინკზე დაჭერით თქვენ თანხმდებით აღნიშნულ წესებს და არ რიცხავთ თქვენთვის მისაღებ თანხას უკან დაბრუნების მიზნით თანხის ჩარიცხვა შემოწირულობის სახით ხდება "სვიფტ ენდ როდჯერსი"-ის ანგარიშზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეგისტრირებულ ბანკში. თანხმობის შემთხვევაში დააჭირეთ აქ